L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet convoca el tercer concurs fotogràfic “Sorprèn amb una rosa de vidre per Sant Jordi”

L’Ajuntament de Vimbodí i Poblet convoca el tercer concurs fotogràfic “Sorprèn amb una rosa de vidre per Sant Jordi”, en el marc de les activitats del Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet, a través de la xarxa Instagram, que és regirà per les bases que estableixen les següents normes reguladores:

 

BASES GENERALS DEL CONCURS

 L’objectiu d’aquest concurs és promocionar la rosa de vidre per Sant Jordi.

El concurs fotogràfic consisteix a publicar una fotografia la xarxa social Instagram, on hi aparegui un llibre i una rosa de vidre elaborada al Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet.

 • La persona participant haurà de tenir compte a Instagram amb un perfil públic i ser seguidor del perfil del Museu del Vidre @museudelvidre.
 • La fotografia haurà d’anar etiquetada amb #rosadevidresantjordi16, sense perjudici que pugui anar acompanyada d’altres etiquetes i/o mencions.
 • Cada persona pot etiquetar tantes fotografies com desitgi. Ha de ser autora de la fotografia, que ha de ser original i pròpia, i ha de comptar amb el consentiment de les persones que hi apareixen.
 • Només entraran a concurs les fotografies compartides i etiquetades en el transcurs del període del concurs; és a dir, del 22 d’abril a les 10h al 25 d’abril a les 22h.
 • Hi haurà premis per a dues categories:
  • Premi escollit pel jurat: un colorista i original peix de vidre elaborat al Museu i Forn del Vidre.
  • Premi escollit per votació popular a través d’Instagram: Un setrill elaborat al Museu i Forn del vidre.
 • El Jurat estarà format per un fotògraf/a afeccionat/da, el mestre vidrier i la regidora responsable del Museu.
 • Les fotografies que entraran a votació popular, 7 en total, seran publicades el dijous 28 d’abril al compte d’Instagram del Museu i Forn del Vidre. La fotografia guanyadora s’escollirà a través d’Instagram, i serà la que hagi obtingut més “m’agrada”, fins el 8 de maig de 2016 a les 23.59.

El dia 9 de maig s’anunciaran les dues fotografies guanyadores per mitjà de les xarxes socials.

-La fotografia premiada pel jurat no entrarà a la votació popular.

 • L’organització podrà deixar fora del concurs aquelles fotografies que no responguin a la temàtica de la convocatòria o continguin material ofensiu o discriminatori.
 • En cas que el sistema d’etiquetes tingués un funcionament irregular a Instagram i hi hagués alguna imatge que no aparegui al fil de l’etiqueta, l’organització no se’n farà responsable.

Totes les persones participants al concurs tindran una entrada gratuïta al Museu i Forn del Vidre.

 • La persona guanyadora serà contactada a través d’un missatge a la seva fotografia i haurà de posar-se en contacte amb l’organització al correu electrònic museudelvidre@vimbodiipoblet.cat, indicant les seves dades de contacte.
 • La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases, de les bases d’Instagram, i del criteri de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs.
 • Les dades personals s’inclouran a un fitxer amb finalitats relacionades amb la convocatòria, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet. Els concursants podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades.